АГРОКИМ ООД

АГРОКИМ ООД е основана през 2003 година с предмет на дейност-производство и продажба на селскостопанска продукция. Към момента фирмата обработва 1200 ха. земя в района на град Стара Загора, България. Основното производство е на зърнено житни култури, за което разполагаме с голяма база, модерен машинен парк и 0,7ха. складова база.

От 2019 година фирмата разшири дейността си и направи площи с етерично-маслени култури. Полетата ни от Лавандула се простират на площ от 45 ха. в района на село Дълбоки, а тези с Бял равнец са на площ от 40 ха. в района на с. Горно Ботево.

Етерично-маслените и ароматните култури искат много грижа и любов. Нашият метод на отглеждане е главно на ръка. Този метод включва плевене и окопаване без използването на машини. При отглеждането на културите използваме единствено фосфорни торове, понеже фосфорът като съществен макроелемент за растенията играе значителна роля в метаболизма им и е важен за функционирането на ключови ензими. Не използваме никакви пестициди в процеса на отглеждането на културите, като по този начин освен, че произвеждаме по- чиста продукция защитаваме и местните почви, води и въздух и техния баланс и екология.

Производство на етерични масла

За производството на етеричните масла Агроким ООД изгради собствена чисто нова дестилерия. За да отговаря на съвременните ЕКОнорми дестилерията има изградена система, която позволява използването предимно на природен газ за производството, тъй като това е горивото с най-малко вредни емисии.

Преработка на етерични масла

Основния метод за добиване на етерични масла е чрез дестилация. Ние от Агроким прилагаме най популярния вариант – парна дестилация. Това е метод, чрез който налягането на парата освобождава етеричните масла. Парата изпарява летливите съединения на растителния материал, които преминават през процес на кондензация и събиране. Така получаваме чисто масло, което може да се използва във фармацията, козметиката или хранително-вкусовата промишленост.

Качество на етеричните масла

Има редица начини, по които качеството на етеричните масла може да бъде компрометирано – от условията на отглеждане на растенията до тяхното събиране, дестилация, производство, разпространение и съхранение. АГРОКИМ ООД проверяваме всяка партида в специализирана лаборатория, като по този начин се извършва висок контрол на качество.